Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен Обект „ГОЛУБОВА ПАДИНА - 1715”

ТЪРГ

с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън,

Обект „ГОЛУБОВА ПАДИНА - 1715”

Обява търг

 

Назад