Информационна среща в Трън

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ТРЪН

 

  На 3 ноември 2017 г. (петък) от 09:30 часа в заседателната зала на Община Трън, екипът на Областния информационен център – Перник организира информационна среща на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ “. Областният информационен център - Перник е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Информация

 

Назад