Избирателните секции за частичният избор за кмет на община Трън на 8 октомври 2017г

Заповед на кмета

Всички заповеди, списъци, съобщения и т.н, касаещи провеждането на частичният избор за кмет на община Трън на 8 октомври 2017г, ще бъдат публикувани в секция Избори кмет 2017г

Назад