На вниманието на собственици/наследници на горски имоти

Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи.

За консултация и указания собствениците/наследници на горски имоти средва да се свържат с Георги Исаев – специалист, лесовъдство в Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън”, тел. 07731/2136, GSM 0885 374 747

Повече информация : https://dgstran.wordpress.com/2017/07/21/povreditran/

Списък на горските имоти с насаждения, засегнати от върхов корояд на територията на община Трън може да видите ТУК

Назад