Заседание на Общински съвет Трън на 27.07.2017г

Дневен ред на заседанието

Назад