Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землищата на с.Бохова, с. Стайчовци

Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ,

за землищата на с.Бохова и с. Стайчовци

 

Заповед с. Бохова

 

Заповед с. Стайчовци

 

Назад