Николай Иванов Манчев

Общински съветник

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на раждане 09 октомври 1954г

Образование Средно

Професионален опит

Семейно положение Женен с две деца

Телефон

e-mail