Соня Стефанова Миланова

Общински съветник


Дата на раждане 17 март 1961г
Образование Полувисше, специалност Библиотекознание; Библиография
Професионален опит
Семейно положение Омъжена, с две деца
Телефон 0899 929794
e-mail