Обявления

02.08.2016
Виж заповедта на кмета...
29.07.2016
  Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в О...
27.07.2016
Търгове за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи   Търг №1 Обява1 Обява №1 Списък1 Списък 1 Търг №2 Обява2 Обява №2 Списък2 Списък 2
27.07.2016
Община Трън на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпълнение на Заповед № РД -05-382 от 25.07.2016г. на Кмета на Община Трън, І. Обявява процедура за провеждане на пу...
13.07.2016
Виж обявлението
12.07.2016
Виж документацията за участие
12.07.2016
Документация за участие
07.07.2016
Заповед Документация за участие
27.06.2016
Виж обявлението...
27.06.2016
Виж обявлението...