Обявления

12.06.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №2 в изпълнение на Заповед № РД -05-211 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън  за повечче информация - вижте в обявлението Публичен търг №2   Сп...
12.06.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №1 в изпълнение на Заповед № РД -05-210 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън  за повечче информация - вижте в обявлението Публичен търг №1   Сп...
23.05.2017
О Б Я В А за публичен търг  за повечче информация - вижте в обявата Обява публиче търг  
18.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №УТ3-01-7/17.05.2017г.  за повечче информация - вижте в обявлението Обявление Трън  
12.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-158/12.05.2017г.  за повечче информация - вижте в обявата Обявление с. Студен извор  
12.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-159/12.05.2017г..  за повечче информация - вижте в обявата Обявление с. Лялинци  
12.05.2017
Виж документа...
28.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Бохова и с. Стайчовци   Заповед с. Бохова   Заповед с. Стайчовци  
27.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-107/26.04.2017г.  Община Трън, отдел „Устройство на територията и общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Запо...
26.04.2017
Обявление Обявление