Обявления

08.08.2017
Обявление Глвановци  
10.07.2017
Уведомяваме гражданите на Община Трън, че на 29.06.2017 г. е изпратено становище от Община Трън относно преработеното задание за ДОВОС на Евромакс Сървисис ЕООД. Предос...
30.06.2017
Съобщение с. Велиново  за повечче информация - вижте в обявлението Съобщение  
26.06.2017
Обявление с. Ломница  за повечче информация - вижте в обявлението Обявление  
12.06.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №2 в изпълнение на Заповед № РД -05-211 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън  за повечче информация - вижте в обявлението Публичен търг №2   Сп...
12.06.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №1 в изпълнение на Заповед № РД -05-210 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън  за повечче информация - вижте в обявлението Публичен търг №1   Сп...
23.05.2017
О Б Я В А за публичен търг  за повечче информация - вижте в обявата Обява публиче търг  
18.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №УТ3-01-7/17.05.2017г.  за повечче информация - вижте в обявлението Обявление Трън  
12.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-158/12.05.2017г.  за повечче информация - вижте в обявата Обявление с. Студен извор  
12.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-159/12.05.2017г..  за повечче информация - вижте в обявата Обявление с. Лялинци