Обявления

15.09.2017
Покана за редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.09.2017 г. Покана за редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.09.2017 г.  
13.09.2017
Документация за участие - Големо Лице
01.09.2017
Обява за свободни средства Обява за свободни средства  
25.08.2017
Обявление
24.08.2017
Виж съдържанието на становището
22.08.2017
ПОКАНА
14.08.2017
Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи. За консултация и указани...
10.08.2017
Община Трън Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-353 от 10.08.2017г. на Кмета на Община Трън, І. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване...
10.08.2017
Писмо Басейнова Дирекция "Дунавски Регион" писмо  
09.08.2017
Община Трън получи с писмо 07-02-424 от 20.06.2017 г. на Сметна палата Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2016 г.   Одитно становище