Обявления

01.11.2017
Обявление водопровод Обявление водопровод  
26.10.2017
О Б Я В А №3 ТЪРГ Обява търг  
26.10.2017
О Б Я В А №2 ТЪРГ Обява търг  
26.10.2017
О Б Я В А №1  ТЪРГ Обява търг  
19.10.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Неделково 19/10/2017  
19.10.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Задел 19/10/2017  
19.10.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Филиповци 19/10/2017  
03.10.2017
Заповед РД - 05-429 от 3/10/2017 ОТ ОБЩИНАТА Заповед  
02.10.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Уведомяваме ВИ, че със Заповед № РД-05-434 / 02.10.2017г. на кмета на община Трън е разрешено изменение на ПУП-План за регулация в следния обхват: изменение н...
26.09.2017
Обява от отдел УТ на община Трън Обява 26.09.2017