Обявления

23.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ               Уведомяваме гражданите и гостите на община Трън, че Скалния параклис „Света Петка“ в кв. Баринци, ще работи само в събот...
23.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ          Уведомяваме Ви, че на 06.02.2018г. /вторник/ от 10.00 часа, в Заседателната зала на Община Трън, ще се проведе приемен ден на Областния управите...
05.01.2018
 Обявление Община Трън, отдел „УТ,ОС”   Обявление Ляпов  
29.11.2017
ТЪРГ с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, Обект &b...
21.11.2017
Проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на Община Трън Информация  
21.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Забел 20/11/2017  
03.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Насалевци 03/11/2017  
03.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Ломница 03/11/2017  
03.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Лялинци 03/11/2017  
03.11.2017
Покана редовно заседания на ОС гр. Трън 9.11.2017 от 14: 00 Покана