Обявления

21.11.2017
Проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на Община Трън Информация  
21.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Забел 20/11/2017  
03.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Насалевци 03/11/2017  
03.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Ломница 03/11/2017  
03.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Лялинци 03/11/2017  
03.11.2017
Покана редовно заседания на ОС гр. Трън 9.11.2017 от 14: 00 Покана  
01.11.2017
Обявление водопровод Обявление водопровод  
26.10.2017
О Б Я В А №3 ТЪРГ Обява търг  
26.10.2017
О Б Я В А №2 ТЪРГ Обява търг  
26.10.2017
О Б Я В А №1  ТЪРГ Обява търг