Обявления

16.02.2018
Община Трън, на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ ...
14.02.2018
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Бераинци, с. Велиново, с. Ярловци, с. Вук...
08.02.2018
Областна дирекция "Земеделие"Перник публикува заповедите по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Шипковица, с. Туроковци...
05.02.2018
С решение 10/31.01.2018 г. на Общински съвет Трън е приет Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ   Разпределение     Решение
02.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ   Уведомяваме Ви, че се променя часа на  приемния ден на  Областния управител на област Перник г-жа Ирена Соколова - на 06.02.2018г. /вторник/ ...
02.02.2018
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Радово, с. Горна Мелна и с. Къшле, общ.Трън на Областна дирекция "Земеделие&quo...
26.01.2018
Общински съвет Трън съобщава за влезли в сила решения на Административен съд Перник относно наредби; Съобщение
26.01.2018
   Във връзка със заявления вх.№УТ3-04-3/21.11.2016г. и №3 02-498/08.09.2017г. от Евдокия Николова Димитрова, относно разглеждане на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имоти в ...
24.01.2018
Заседание на Общински съвет Трън на 31.01.2018 г  Покана
23.01.2018
 Областна дирекция "Земеделие" Перник публикува заповедите  по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Ездимирци...