Обявления

02.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ   Уведомяваме Ви, че се променя часа на  приемния ден на  Областния управител на област Перник г-жа Ирена Соколова - на 06.02.2018г. /вторник/ ...
02.02.2018
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Радово, с. Горна Мелна и с. Къшле, общ.Трън на Областна дирекция "Земеделие&quo...
26.01.2018
Общински съвет Трън съобщава за влезли в сила решения на Административен съд Перник относно наредби; Съобщение
26.01.2018
   Във връзка със заявления вх.№УТ3-04-3/21.11.2016г. и №3 02-498/08.09.2017г. от Евдокия Николова Димитрова, относно разглеждане на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имоти в ...
24.01.2018
Заседание на Общински съвет Трън на 31.01.2018 г  Покана
23.01.2018
 Областна дирекция "Земеделие" Перник публикува заповедите  по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Ездимирци...
23.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ               Уведомяваме гражданите и гостите на община Трън, че Скалния параклис „Света Петка“ в кв. Баринци, ще работи само в събот...
23.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ          Уведомяваме Ви, че на 06.02.2018г. /вторник/ от 10.00 часа, в Заседателната зала на Община Трън, ще се проведе приемен ден на Областния управите...
05.01.2018
 Обявление Община Трън, отдел „УТ,ОС”   Обявление Ляпов  
29.11.2017
ТЪРГ с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, Обект &b...