Обявления

09.03.2018
Заседание на Общински съвет Трън на 14.03.2018 г. от 14:00 часа Покана  
08.03.2018
Отчет на бюджета на Община Трън за 2017 година Отчет  
27.02.2018
Обявление за изменение ПУП с.Зелениград Съобщение  
26.02.2018
Съобщение за с. Мрамор Съобщение  
21.02.2018
Съобщение на Районен съд Трън    Съобщение  
20.02.2018
Допълнение към Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ  прието с Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън   Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън  
16.02.2018
Община Трън, на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ ...
14.02.2018
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Бераинци, с. Велиново, с. Ярловци, с. Вук...
08.02.2018
Областна дирекция "Земеделие"Перник публикува заповедите по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Шипковица, с. Туроковци...
05.02.2018
С решение 10/31.01.2018 г. на Общински съвет Трън е приет Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ   Разпределение     Решение