Обявления

25.02.2017
 Във връзка с решение на Общински съвет Трън за провеждане на местен референдум на 26.03.2017 г. повече информация относно въпроса, технологията на гласуване и избира...
22.02.2017
ОБЯВА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, София, бул. „Генерал Тотлебен”, № 34, тел. 02/9223100 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжно...
22.02.2017
ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане н...
22.02.2017
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за ...
19.02.2017
 Обявление заповед с. Глоговица  Виж обявлението...
15.02.2017
 Виж обявлението...
08.02.2017
Обявление
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
03.02.2017
Заповеди, издадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ от Областна Дирекция "Земеделие"Перник , публикувани съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ    Заповеди