Обявления

19.02.2017
 Обявление заповед с. Глоговица  Виж обявлението...
15.02.2017
 Виж обявлението...
08.02.2017
Обявление
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
03.02.2017
Заповеди, издадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ от Областна Дирекция "Земеделие"Перник , публикувани съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ    Заповеди
01.02.2017
Виж обявлението
30.01.2017
 Работни места по проект BG05MOP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие": Обява от 30.01.2017 г. Заявление   CV
26.01.2017
 Във връзка с изпълнение на Договор РД50-112/17.08.2016 г. по поздмяра 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мяра 19 ВОМР на ПРСР 2014-2020 Ви уведомяваме че ще бъдат про...
18.01.2017
Виж обявлението...