Обявления

16.06.2016
Виж обявлението
16.06.2016
Виж обявлението
16.06.2016
Виж обявлението
13.06.2016
Обява : Дирекция "бюро по труда " Перник уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни ме...
06.06.2016
 Съобщение №1  Съобщение за  процедура за издаване на разрешително за водовземане в землището на с.Бохова местност "Усойна"   Име на файла Съобще...
06.06.2016
 Съобщение №2  Съобщение за  процедура за издаване на разрешително за водовземане в землището на с.Бохова местност "Усойна" 315 м3   Име на файла Съ...
06.06.2016
 Съобщение  Съобщение за  процедура за издаване на разрешително за водовземане в землището на с.Зелениград местност "Бузаджин камик" 9461 п3   Име н...
06.06.2016
 Съобщение   Съобщение за  процедура за издаване на разрешително за водовземане в землището на с.Забел местност "Млачище" 3154 м3   Име на файла Съо...
06.06.2016
 Съобщение №1  Съобщение за  процедура за издаване на разрешително за водовземане в землището на с.Костуринци местност "Мангерица" 1577 м3   Име на ф...
06.06.2016
 Съобщение №2 Съобщение за  процедура за издаване на разрешително за водовземане в землището на с.Костуринци местност "Беркова падина" 315 м3   Име на ...