Новини

13.07.2017
Насърчителни мерки за работодатели по ЗНЗ обявени от ДБТ Перник Обява  
10.07.2017
Уведомяваме гражданите на Община Трън, че на 29.06.2017 г. е изпратено становище от Община Трън относно преработеното задание за ДОВОС на Евромакс Сървисис ЕООД. Предос...
10.07.2017
 Документация за участие
27.06.2017
 Документация за участие
21.06.2017
В законоустановеният срок на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Председателят на Общински съвет гр. Т...
16.06.2017
Документация за участие
15.06.2017
Изменение на заповед №РД-05-212  Документация за участие
12.06.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №2 в изпълнение на Заповед № РД -05-211 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън  за повечче информация - вижте в обявлението Публичен търг №2   Сп...
12.06.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №1 в изпълнение на Заповед № РД -05-210 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън  за повечче информация - вижте в обявлението Публичен търг №1   Сп...
12.06.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с изпълнение на Заповед № РД -05-205 от 09.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън  за повечче информация - вижте в обявлението Публичен търг