Новини

06.04.2017
Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год. на кмета на община Трън, относно сключване на договори за полски пътища за стопанската 2016/2017 година.  
03.04.2017
 Документация за участие
24.03.2017
 Документация за участие
21.03.2017
Актуализирани наредби - 2017   Изменение в Н А Р Е Д Б А за реда за придобаве, управление и разпореждане с общинско имуществото
16.03.2017
Заседание на общински съвет 22.03.2017 Дневен ред  
16.03.2017
Документация за участие  Документация за участие  
09.03.2017
 Заповед № 85/02.03.2017 г. на директора на ОД "Земеделие"-Перник относно процедурата по чл.37ж от ЗСПЗЗ Заповед №85/02.03.2017г  
06.03.2017
 Заповед за назначаване на комисия във връзка с процедури за създаване по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2016/201...
27.02.2017
 Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ Списък  
25.02.2017
 Във връзка с решение на Общински съвет Трън за провеждане на местен референдум на 26.03.2017 г. повече информация относно въпроса, технологията на гласуване и избира...