Новини

06.03.2017
 Заповед за назначаване на комисия във връзка с процедури за създаване по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2016/201...
27.02.2017
 Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ Списък  
25.02.2017
 Във връзка с решение на Общински съвет Трън за провеждане на местен референдум на 26.03.2017 г. повече информация относно въпроса, технологията на гласуване и избира...
22.02.2017
 Дневен ред на заседанието
10.02.2017
Покана
07.02.2017
Дневен ред
05.02.2017
Покана
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...
04.02.2017
Във връзка с изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" на ПРСР 2014-2020 Община Трън и Местна иниц...