Новини

28.04.2017
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади на основание  чл. 37 и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ( ЗСПЗЗ ) &...
28.04.2017
 Дневен ред на заседанието
28.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Филиповци, с.Мракетинци, с.Ломница, с.Ездимирци, с.Врабча, гр.Трън, с.Парамун, с.Горна Мелна, с.Неделково, с,Костуринци, с.Л...
27.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Докьовци, с.Долна Мелна и с.Видрар Заповед с.Докьовци   Заповед с.Долна Мелна   Заповед с.Видрар
26.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Бусинци, с.Кожинци, с.Радово, с.Шипковица, с.Бераинци, с.Банкя, с.Глоговица, с.Дълга лука, с.Ярловци, с.Забел, с.Туроковци, с...
24.04.2017
Заповед № РД-128/20.04.2017 г. на директора на ОД "Земеделие"-Перник за откриване на първа процедура за провеждане на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти, наход...
21.04.2017
 ВАЖНО!!! С Решение №64 от 21.04.2017г Общински съвет Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос " Против ли сте община Трън, ...
21.04.2017
П О К А Н А за Извънредно  Заседание на Общински съвет гр. Трън   Дневен ред  
20.04.2017
Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучен...
11.04.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Областен информационен център – Перник има удоволствието да Ви покани на информационна среща на тема:„Популяризиране на законо...