Новини

01.09.2017
Обява за свободни средства Обява за свободни средства  
31.08.2017
Покана до политическите партии и коалиции
29.08.2017
Документация за участие
29.08.2017
Обява Докладна записка Отчет бюджет 2016 Одитен доклад  
25.08.2017
Заповед на кмета Всички заповеди, списъци, съобщения и т.н, касаещи провеждането на частичният избор за кмет на община Трън на 8 октомври 2017г, ще бъдат публикувани в ...
24.08.2017
Община Трън изпълнява договор BG05M9OP001-2.004-0065-С01 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско разви...
17.08.2017
Уважаеми жители и гости на гр.Трън, На 18.08.2017г (петък) от 16:00часа ви каним на откриването на  тенис корт в гр.Трън, ул. "Александър Стамболийски". Заповядайте!
15.08.2017
Виж обявлението...
15.08.2017
Виж подробности...
14.08.2017
Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи. За консултация и указани...