Новини

05.05.2017
Дневен ред на заседанието
02.05.2017
Покана до парламентарно представените партии и коалиции
28.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Бохова и с. Стайчовци   Заповед с. Бохова   Заповед с. Стайчовци  
28.04.2017
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади на основание  чл. 37 и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ( ЗСПЗЗ ) &...
28.04.2017
 Дневен ред на заседанието
28.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Филиповци, с.Мракетинци, с.Ломница, с.Ездимирци, с.Врабча, гр.Трън, с.Парамун, с.Горна Мелна, с.Неделково, с,Костуринци, с.Л...
27.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Докьовци, с.Долна Мелна и с.Видрар Заповед с.Докьовци   Заповед с.Долна Мелна   Заповед с.Видрар
26.04.2017
Заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ, за землищата на с.Бусинци, с.Кожинци, с.Радово, с.Шипковица, с.Бераинци, с.Банкя, с.Глоговица, с.Дълга лука, с.Ярловци, с.Забел, с.Туроковци, с...
24.04.2017
Заповед № РД-128/20.04.2017 г. на директора на ОД "Земеделие"-Перник за откриване на първа процедура за провеждане на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти, наход...
21.04.2017
 ВАЖНО!!! С Решение №64 от 21.04.2017г Общински съвет Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос " Против ли сте община Трън, ...