Новини

08.01.2018
 Община Трън набира обществени възпитатели за МКБППМН с краен срок  за получаване на документи 19.01.2018 г.    Обявление  
15.12.2017
 Редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.12.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в заседателната  зала на  Община Трън Покана редовно заседание на ОбС гр. Трън на 21.1...
04.12.2017
   
29.11.2017
ТЪРГ с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, Обект &b...
21.11.2017
Проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на Община Трън Информация  
13.11.2017
Община Трън изпълнява договор по проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2...
09.11.2017
Община Трън уведомява всички пътуващи по главен път II-63, че проход Секирица вече е отворен за преминаване. Предупреждаваме пътуващите да се движат с повишено вни...
08.11.2017
Г Р А Ф И К   ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ГР.ТРЪН, С.ВУКАН, С.ГОРОЧЕВЦИ, С.МРАМОР, С.СТУДЕН ИЗВОР, С.ВИДРАР, С.ДОКЬОВЦ...
03.11.2017
Покана редовно заседания на ОС гр. Трън 9.11.2017 от 14: 00 Покана  
01.11.2017
Обявление водопровод Обявление водопровод