Новини

15.08.2017
Виж подробности...
14.08.2017
Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи. За консултация и указани...
10.08.2017
Извънредно заседание на общински съвет извънредно заседание на общински съвет  
09.08.2017
Община Трън получи с писмо 07-02-424 от 20.06.2017 г. на Сметна палата Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2016 г.   Одитно становище  
21.07.2017
Дневен ред на заседанието
13.07.2017
Насърчителни мерки за работодатели по ЗНЗ обявени от ДБТ Перник Обява  
10.07.2017
Уведомяваме гражданите на Община Трън, че на 29.06.2017 г. е изпратено становище от Община Трън относно преработеното задание за ДОВОС на Евромакс Сървисис ЕООД. Предос...
10.07.2017
 Документация за участие
27.06.2017
 Документация за участие
21.06.2017
В законоустановеният срок на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Председателят на Общински съвет гр. Т...