Новини

01.02.2018
Протоколи от заседания 2018 ОбС Януари 2018 Протокол №1 31.01.2018   Февруари 2018 Протокол №2 15.02.2018   Март 2018 Протокол №3 14.03.2018   Април 2018 Протокол №4 19.04.2018  
26.01.2018
Общински съвет Трън съобщава за влезли в сила решения на Административен съд Перник относно наредби; Съобщение
26.01.2018
   Във връзка със заявления вх.№УТ3-04-3/21.11.2016г. и №3 02-498/08.09.2017г. от Евдокия Николова Димитрова, относно разглеждане на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имоти в ...
24.01.2018
Заседание на Общински съвет Трън на 31.01.2018 г  Покана
23.01.2018
 Областна дирекция "Земеделие" Перник публикува заповедите  по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Ездимирци...
23.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ               Уведомяваме гражданите и гостите на община Трън, че Скалния параклис „Света Петка“ в кв. Баринци, ще работи само в събот...
23.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ          Уведомяваме Ви, че на 06.02.2018г. /вторник/ от 10.00 часа, в Заседателната зала на Община Трън, ще се проведе приемен ден на Областния управите...
19.01.2018
 Областна дирекция "Земеделие" – Перник публикува заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Банкя, с. Богойн...
12.01.2018
 Проект за Наредба за условията за записване, отписване, преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Трън Наредба  
08.01.2018
 Покана за Публично обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г. Покана   Приходна част   Разходна част