Новини

20.02.2018
Съобщение за отмяна на членове от Наредба за общинските пътища от Административен съд Перник    Съобщение  
20.02.2018
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие"    Заповед с.Милославци   Заповед с. Ранилуг  
16.02.2018
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Главановци, с. Насалевци, с. Бусинци, с. ...
14.02.2018
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Бераинци, с. Велиново, с. Ярловци, с. Вук...
12.02.2018
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 15.02.2018 г. от 14 часа Януари 2018 Покана  
08.02.2018
Областна дирекция "Земеделие"Перник публикува заповедите по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Шипковица, с. Туроковци...
05.02.2018
С решение 10/31.01.2018 г. на Общински съвет Трън е приет Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ   Разпределение     Решение
01.02.2018
Протоколи от заседания 2018 ОбС Януари 2018 Протокол №1 31.01.2018   Февруари 2018 Протокол №2 15.02.2018   Mart 2018 Протокол №3 14.03.2018  
26.01.2018
Общински съвет Трън съобщава за влезли в сила решения на Административен съд Перник относно наредби; Съобщение
26.01.2018
   Във връзка със заявления вх.№УТ3-04-3/21.11.2016г. и №3 02-498/08.09.2017г. от Евдокия Николова Димитрова, относно разглеждане на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имоти в ...