Новини

24.08.2017
Община Трън изпълнява договор BG05M9OP001-2.004-0065-С01 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско разви...
17.08.2017
Уважаеми жители и гости на гр.Трън, На 18.08.2017г (петък) от 16:00часа ви каним на откриването на  тенис корт в гр.Трън, ул. "Александър Стамболийски". Заповядайте!
15.08.2017
Виж обявлението...
15.08.2017
Виж подробности...
14.08.2017
Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи. За консултация и указани...
10.08.2017
Извънредно заседание на общински съвет извънредно заседание на общински съвет  
09.08.2017
Община Трън получи с писмо 07-02-424 от 20.06.2017 г. на Сметна палата Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2016 г.   Одитно становище  
21.07.2017
Дневен ред на заседанието
13.07.2017
Насърчителни мерки за работодатели по ЗНЗ обявени от ДБТ Перник Обява  
10.07.2017
Уведомяваме гражданите на Община Трън, че на 29.06.2017 г. е изпратено становище от Община Трън относно преработеното задание за ДОВОС на Евромакс Сървисис ЕООД. Предос...