Новини

20.03.2018
 Съобщаваме на гражданите и гостите на община Трън, че път II-63 (Перник - Стрезимировци) е затворен за преминаване от км +42 000 (Кюлина Махала) до км +47 000 (начало на гр. Т...
15.03.2018
Заповед по чл.37 ал 16 Заповед  
09.03.2018
Заповеди на Областна дирекция Земеделие Перник по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на с. Костуринци, с. ...
09.03.2018
Заседание на Общински съвет Трън на 14.03.2018 г. от 14:00 часа Покана  
09.03.2018
Заповеди на Областна дирекция Земеделие Перник по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на с. Костуринци, с. ...
06.03.2018
Заповеди на Обаластна дирекция "Земеделие" Перник по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на с. Бохова, с. Б...
26.02.2018
Община Трън и СУ "Гео Милев" организират тържествено честване на 140 години от Освобождението на България на 03.03.2018 г. от 17:00 часа пред НЧ"Гюрга Пинджурова-1895&quo...
23.02.2018
Напредък по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на Община Трън, финансиран от Оперативна програма „Развитие на чов...
22.02.2018
Анкета на Агенция по заетостта за потребностите от работна сила Прессъобщение   Линк към анкетата
20.02.2018
Допълнение към Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ  прието с Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън   Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън