Новини

27.01.2017
Проколи от заседания 2017 ОбС Януари 2017 Протокол №1 19.01.2017   Февруари 2017 Протокол №2 08.02.2017   Февруари 2017 Протокол №3 23.02.2017   Март 2017 Протокол №4 13.03.2017  ...
26.01.2017
 Във връзка с изпълнение на Договор РД50-112/17.08.2016 г. по поздмяра 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мяра 19 ВОМР на ПРСР 2014-2020 Ви уведомяваме че ще бъдат про...
26.01.2017
Документация за участие
23.01.2017
Документация за участие
19.01.2017
 ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ   Уважаеми представители на мес...
13.01.2017
Дневен ред на заседанието
06.01.2017
Заповед на кмета на общината
05.01.2017
Виж програмата за 2017г
21.12.2016
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Трън кани жителите на общината и представители на бизнеса на публично обсъждане на проекто-...
16.12.2016
Дневен ред